דיני עבודה - מאמרים

א. חתימתי על סעיף אי תחרות כנגד החברה בה אני עובד. מה יקרה אם ארצה לעבור לחברה מתחרה?

ב. לא קבלת שכר מן החברה? ניתן לתבוע את בעל החברה באופן אישי.

ג. קנס בסך 15,000 ש"ח למעסיקים שלא מסרו הודעה לעובד על תנאי העסקתם.

ד. 10 טיפים לעובד שחותם על הסכם העסקה.

ה. זומנת לשימוע לפני פיטורין? 10 עצות משפטיות ועוד אחת קטנה.

ו. פיצויים לעובדת שפוטרה לאחר 8 ימי עבודה בלבד. האם זה אפשרי?

ז. עובדת שעבדה פחות מ 6 חודשים ופוטרה מחמת הריונה זכאית לפיצוי!

ח. 5 הערות ועוד אחת על החוק ועל טיפולי פוריות.

ט. 5 הערות ועוד אחת על עבודה בשעות נוספות.

י.  5 הערות ועוד אחת על חופשה שנתית.

יא. המעסיק שילם לעובד כספים עודפים בטעות - מה עושים במצב כזה?

יב. 6 הערות ועוד אחת על המותר והאסור למעסיק ביחס לתיבת הדוא"ל של העובד בעבודה

יג. 5 הערות ועוד אחת לבעל עסק השוקל להתקשר עם חברת כוח אדם.