‎הגבלת חשבון? חשבון מוגבל? הדרך לביטול הגבלת חשבון מתחילה עכשיו

למשרדנו ניסיון בביטול הגבלות בחשבונות הבנק. המאמר הבא מתמצת את התהליך לביטול הגבלה בחשבון.
הנך מוזמנ/ת לפנות אלינו עוד היום (עפ"י הפרטים המפורטים בצד ימין או באמצעות עמוד 'צור קשר') לקבלת יעוץ וטיפול מקיפים
.
פגישת ההתרשמות הראשונה הנה ללא תשלום.

שיקים הנם מכשיר תשלום מקובל בחיי המסחר. יחד עם זאת, המציאות הכלכלית המשתנה, אשר עוברת על מחוזותינו, מביאה עסקים רבים אל מצב ביש שבו שיקים שנמשכו מחשבונותיהם של אותם עסקים חוזרים מן הסיבה של היעדר כיסוי מספיק בחשבון (א.כ.מ).

החוק הישראלי אינו משלים עם מצב שבו אנשים/עסקים יסתובבו ויחלקו שיקים ללא כיסוי ולכן נחקק חוק שיקים ללא כיסוי אשר מטרתו להגדיר את הסנקציות המוטלות על מי שמס' שיקים חזרו בחשבונו ללא כיסוי.

הכי חשוב לזכור: ניתן לקבל צו זמני ש"יקפיא" את ההגבלה בחשבון מוגבל כל זמן שהבקשה לביטול הגבלה נדונה בבית המשפט (מס' חודשים). המשמעות היא שניתן להתנהל כמעט כרגיל עם חשבון מוגבל, פרט לפתיחת חשבון חדש. לכן חשוב לפעול מהר.

א. מתי מופעלות הסנקציות על חשבון מוגבל?

מי שמושך בחשבונו, במהלך שנה אחת, 10 שיקים ללא כיסוי - חשבונו יהפוך לחשבון מוגבל ובעלי החשבון יהיה מוגבל אף הוא. יחד עם זאת, אם אותם 10 שיקים (או אפילו 50 שיקים) נמשכו בפרק זמן של פחות מ 15 ימים, אזי החשבון לא יהפוך למוגבל. זאת מתוך הנחה לפיה לא מדובר במי שמפזר באופן שיטתי שיקים ללא כיסוי.

ב. מה משמעות של חשבון מוגבל?

משמעות חשבון מוגבל הנה, שלא ניתן יהיה במשך שנה למשוך שיקים מחשבון מוגבל (למעט שיקים שמועדם מוקדם למועד ההגבלה והם הוצגו לפירעון תוך 15 ימים מיום ההגבלה), לא ניתן יהיה להנפיק פנקסי שיקים ולא ניתן יהיה לפתוח חשבון חדש.

לעומת זאת ניתן יהיה למשוך מן החשבון כסף מזומן (ככל שיש יתרת מזומן) וכן לעשות שימוש בכרטיס אשראי.

ג. האם הבנק צריך להודיע ללקוח טרם הפיכת החשבון לחשבון מוגבל?

עפ"י התקנות חובה על הבנק להודיע לבעל החשבון, למיופה הכוח בחשבון ולמורשי החתימה בחשבון מיד לאחר שסורבו 5 שיקים בחשבון. זאת, כדי להזהיר את אותם אנשים הקשורים בחשבון מפני התנהלותם. כמו כן, הודעה בדבר החשבון המוגבל נשלחת ע"י הבנק אל בנק ישראל ומפורסמת על ידיו.

ד. מהי הגבלה חמורה?

כפי שתיארנו, הגבלת החשבון נוגעת לאותו חשבון בו חזרו השיקים. על כן, מי שחשבון נוסף שלו הפך לחשבון מוגבל או שאותו חשבון מוגבל הוגבל בשנית בתוך 3 שנים מיום שבו הסתיימה הגבלת החשבון הראשונה חלה עליו הגבלה חמורה.

ה. מה המשמעות של הגבלה חמורה?

בעוד שהגבלת חשבון חלה על החשבון המוגבל עצמו, הרי שהגבלה חמורה חלה באופן אישי על בעלי החשבון, מיופה הכוח בחשבון ועל מורשי החתימה בו. הגבלה זו "נגררת" לכל החשבונות בהם אותם אנשים הם שותפים, הגם ששותפיהם תמי לב ולא עשו דבר.

מי שהוגבל בהגבלה חמורה לא יוכל במשך שנתיים למשוך שיקים משום חשבון אחר אשר ברשותו (גם אם אותו חשבון לא הוגבל) ולא יורשה לפתוח חשבון בנק נוסף.

ו. האם ניתן יהיה לשנות את הרכב הבעלים של חשבון מוגבל?

לא.

ז. האם יש סנקציה פלילית על משיכת שיקים מחשבון שהוא חשבון מוגבל או מצוי בהגבלה חמורה?

כן – שנתיים מאסר וקנס העולה עד 4 פעמים שווי השיק שנמשך.

ח. מה ניתן לעשות כדי למנוע מצב של חשבון מוגבל?

החוק מאפשר למי שחשבון שלו הפך חשבון מוגבל להגיש תוך 20 ימים ממועד ההודעה ערעור לבית המשפט. ערעור זה מטרתו להוציא ממניין השיקים המסורבים מס' שיקים. הטעות הנפוצה הנה לחשוב שהערעור מוגש על עצם ההגבלה, אך לא כך הדבר: הערעור מוגש על שיקים ספציפיים שביטול החזרתם אכ"מ תוליך בפועל לביטול ההגבלה כגון הפחתת מס' השיקים המסורבים מ 10 ל 8 בלבד.

ט. מהן העילות שבאמצעותן ניתן לבטל חזרת שיק או לבטל חשבון מוגבל?

א. כאשר ניתן להוכיח, כי עמדה טעות ביסוד החזרת השיק ע"י הבנק.

ב. כאשר ניתן להוכיח, כי סיבת סירוב השיק על ידי הבנק הייתה עיקול חשבון והתקיימו שני תנאים: הלקוח משך את השיק מהחשבון בטרם קיבל הבנק את הודעת העיקול, ולא ניתן היה לפרוע את השיק במשך 60 יום מהיום בו התקבלה הודעת העיקול בבנק.

ג. כאשר ניתן להוכיח, כי הלקוח הניח, על בסיס יסוד סביר, כי הבנק היה חייב לפרוע השיק הן מכוח הסכם בין הלקוח לבנק והן משום שהייתה יתרה מספקת בחשבון.

ד. כאשר ניתן להוכיח, כי הבנק כלל לא שלח ללקוח התראה בנוגע לחשבון מוגבל (לאחר 5 שיקים שסורבו).

י. סעד זמני שיעכב את כניסת ההגבלה לתוקף:

ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לעכב את מועד תחילת ההגבלה עד אשר יתברר הערעור שהגיש הלקוח. החוק מאפשר את עיכוב מועד תחילת ההגבלה בשל המשמעויות ההרסניות לעסק מסחרי של הפרסום ברבים אודות ההגבלה.

יא. סיכום:

ראינו כי הגבלת חשבון איננה סוף פסוק וניתן לבצע פעולות משפטיות שיבטלו או לפחות יעכבו את ההגבלה. על כן, חשוב לאסוף את מירב הראיות והמסמכים כדי להציג בפני בית המשפט את התמונה המלאה והנכונה ביותר. חשוב כמו כן, לא לוותר על שום שיק שהוחזר ע"י הבנק, משום שאותו שיק שסירובו לא בוטל עשוי להיות אחד מתוך 10 שיקים שיחזרו במשך שנה ויהפכו את החשבון לחשבון מוגבל.

לאחרונה (4/2012) ניתן פסק דין בבית משפט השלום בטבריה אשר קבל טענה של לקוח לפיו היה על הבנק לכבד את השיקים שהוא משך בחשבון, למרות שהחשבון היה בחריגה. זאת לאור העובדה שהלקוח הוכיח, כי באותה תקופה בה סורבו השיקים, הבנק כיבד שיקים אחרים, בזמן שהחשבון היה מצוי בחריגה מן המסגרת. הלקוח הוכיח כי הבנק העמיד לו באתה עת מסגרות זמניות באופן עצמאי, כך שבית המשפט לא מצא כל סיבה שהבנק לא היה אמור לעשות זאת שוב מבלי לתת ללקוח התראה מוקדמת.*הכותב הנו עו"ד ממשרד שי רשף משרד עו"ד העוסק בליטיגציה מסחרית ודיני בנקאות.מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.